Konečně jsem se dokopala k napsání poslední kapitoly druhé knihy. Chtěla bych moc poděkovat Doctorovi, neboť díky němu jsem dostala nápad jak knihu dovést do konce :)

16. Kapitola - Obětování

19. dubna 2015 v 12:40 | Ewtcha =o) |  Evelyn: Stínová Legenda
Větve a stromy se okolo mýhají neuvěřitelnou rychlostí. Ohromné dusno a bezvětří přeruší pouze ostrý pach lidské krve, který se postupně zesiluje. Evelyn, která se nyní drží Lesterovy za kůži na krku spatří prvního drakobijce. Zatahá za kůži na levé straně, což Lester ucítí a zahne do leva. Vidí čtyři drakobijce, které zahání do kouta jednoho zraněného Akila. Akil už stratil naději, přikrčil se a zavřel oči. V tu chvíli dorazila Evelyn s Lesterem. Lester vyskočil přez velké trnité křoví na velký kámen, přičemž se Evelyn připravila na zádech ke skoku. Čas zhoustl jako med. Lester se odrazil a letěl přímo na jednoho z drakobijců. Evelyn vytasila malou dýku a vyskočila směrem k Drakobijci na levo. Bylo to dokonale načasované. Dívka doskočila na drakobijcova ramena, jednou rukou mu nazdvihla hlavu a hruhou mu zaryla malou dýku hluboko do krku a prudce škubla. Dýku tam ponořila téměř celou, tak ji pustila a natahovala se pro další mezitím co padala na zem spolu s Drabijcovým tělem.
Lester mezitím doskočil na jednouho drakobijce, kterému zaryl své drápy přez kyrys z tvrdé kůže přímo do břicha, což mělo za následek vyškubnutí střev a odhození je na nedaleký kámen, kde se rozprskly jako kus nepotřebné jakésy zelenavo šedé hmoty. Poté se Lester podíval na čtvrtého drakobijce, který přijal svoji smrt, protože věděl, že už nemá cenu vůbec nic dělat. Lester se mu zahryzl do ramene, přičemž mu celé rameno i s lopatkou srdcem a jednou plycí jednoduše odtrhl , což zapříčinilo okamžitou smrt. Evelyn mezitím co padala k zemi tasila druhou dýku a jak padala na listnatou zem, udělala parakotoul, který ladne zakončile do dřepu směrem ke třetímu drahobijci a mrštila proti němu svoji dobře mířenou dýku, kterou se trefila přímo pod pradu a prošpikovala jím hrtan.
Akil, který byl v kleče jen otevřel oči a viděl před ním obrovskou bílou stínovou šavlozubou šelmu a Evelyn a oba byli celí od krve. "Takže si měla pravdu!" Vykřikne s udiveným úsměvem na tváři. Evelyn se otočí a konečně se všimne, že právě zachránili život Rickovi, ihned na to zareaguje. "Jasně, že měla. Nemám čas, vrať se na Akilovu farmu a zabij Zyrana. My se postaráme o zbylé drakobijce." Rick se vyděšeně podívá na ty dva zkrvacené ubožáky a nechápe, že v sobě ještě mohou najít nějakou sílu bojovat. "Vždyť jdete rovnou na smrt!!" Vyštěkne Rick, načež mu Evelyn souhlasně odpoví. "Já vím. Zemřeme pro vás! Postarej se o to, aby nikdo nezapomněl na Evelyn a Lestera - Stínové Legendy!" Zařvala, když naskakovala na Lestera. Rick sundal v rychlosti toulec a luk padlému kamarádovi, který ležel téměř studený vedle něj. "Vem si tohle Evelyn! Hodně štěstí!" A hodil Evelyn luk s šípy, která jej chytla a toulec si ihned dala na záda a ve vteřině si prohlédla luk, který byl kvalitní, vyřezávaný a vykládaný drahým kovem. "Díky! Postarej se o Lucy!" Zakřičela již v dáli, jelikož oba upalovali pozabíjet další drakobijce, kteří zbyli.
Lester běžel, přeskakoval celá křoviska, velké kameny a zbrusurychle kličkoval mezi stromy, přičemž se Evelyn tak tak udržela na jeho hřbětě, na kterém téměř ležela. Když zahlídla drakobijce mezi stromy, pokusila se po něm vystřelit šíp, ale marně, bylo nemožnése trefit ze hřbetu stínové šelmy. Lester se toho všiml a kličkou hbitě zabočil do míst, kam Evelyn střílela. Evelyn natáhla tětivu a zkusila štěstí znovu. Tentokrát se trefila, ale její trefa nebyla smrtelná. což vůbec nevadilo, jelikož Lester byl tak blízko, že pouze ekl do udiveného drakobijce, který se ve vteřině zkácel mrtví k zemi. Lester opět provedl úhybný manévr, kličku a pokračoval v původní trese, kde potkávali tu a tam nějakého drakobijce. Bitva už je u konce, poznali to podle počtu mrtvých těl mezi stromy. Doslova jatka se odehrála v tomto kdysy klidném lese. Země byla rozrytá od těžkých kožených drakobijeckých bot a krev byla téměř na každém stromě.
Lester intuitivně zamířil za posledním hřmotem měčů, který se v lese ozýval. Když se blížili, spatřili doslova bojové pole. Mrtvá těla byla všude a posledních pár krvavých Akilů se snažilo ubránit své blízké svým vlastním tělem a okolo bylo přnejmenším 20 Drakobijců. Evelyn natáhla tětivu, zamířila, vydechla a ve chvíli, kdy Lester zrovna dlouhým skokem přeskakoval velký balvan a oba klidně setinku vteřiny letěli, vydechla, a vypustila šíp. Trefila se přímo do spánku, načež drakobijec padl mrtví na zem. Namířila, vypustila další šíp. Trefila se a pak se trefila ještě jednou, to už byli ale tak blízko, že tento luk odhodila společně s toulcem a vytasila třetí malou dýku a skákala na prvního drakobijce, který jí přišel do cesty. Tentokrát tak krásně neskočila na ramena jako tomu prvnímu, nicméně ho srazila k zemi a ihned usmrtila probodnutím oka.
Po dopadu na zem udelala parakotoul a rozeběhla se na dalšího Drakobijce, který se stále ještě udiveně díval na stínovou šelmu, která právě zdárně ukousávala hlavu již třetí oběti, načež mu zarazila třetí krvavou dýku, kterou již zabila jednoho drakobijce, ale tentokrát jí v něm nechala a tasila čtvrtou, kterou v rychlosti mrštila po dalším drakobijci, který se taktž svalil mrtví k zemi. Lester právě vraždil dalšího drakobijce, když se okolo něho začal tvořit hlouček drakobijců mezitím co Evelyn tasila svoji předposlední vrhací dýku a mrštila ji po dalším, který se opět svezl k zemi mrtvý.
Poté zahlédla dalšího drakobijce, který byl už nebezpečně blízko lesterovu boku a když se napřahoval, aby zasáhl šelmu smrtící ranou, ztuhl a svalil se mrtvý k zemi, protože jej prošpikovala Evelynina poslední vrhací dýka. Evelyn vytasí svojí stříbrnou zářivou dýku a vrhá se do bojě hlava nehlava po boku s teď už více červenou než bílou stínovou šelmou. Několikrát ve bitevní vřavě zachrání ona jeho a naoplátku zase on ji. Když už společně v záchvatu zuřivosti zkolí posledního drakobijce, svalí se společně s ním do krvavé trávy.
"Lestere..." Zašeptá Evalyn a připlazí se k němu. Bylo ji ustědřeno pár drobných zranění, jenž se ve výsledku nasčítají do hrozivého stavu, při kterém je obdivuhodné, že Evelyn stále žije. Lester leže na boku a těžce oddychoval. Evelyn necítila své tělo, ale lehla si na Lesterovu měkkou mokrou srst. "Zemřeme spolu.." Pošeptá a z ruky ji vypadne zakrvácená dýka, která začně zářit ještě více než před tím. "Jsme stínové legendy. Všechno jsem to přežila a došla až do konce jen kvůli lásce, kterou jsi mi nikdy neopětoval." Šeptá si pro sebe Evelyn, protože pochybuje, že jí Lester vůbec vnímá. Pak si prohlédne důkladně svoji zářící dýku a když se jí znovu dotkne cítí zvlástní úlevné teplo. V hlavě se jí rozezní myšlenky, které naberou již známí hlas.
"Sachmed." Špitne Evelyn, načež se jí v hlavě konečně rozezní smysluplná srozumitelná slova. "Evelyn. Poslední krok vás dělí od samého konce Stínové legendy. Konec je stále neúplný a je teď jen na tobě jak ho zakončíš. V té dýce je energie pro jednoho z vás, aby přežil." Poté se hlas rozpyne a myšlenky nechají Evelyn opět o samotě. Evelyn neváhá ani pár vteřin a už je přesvědčená o svém rozhodnutí zachránit Lestera než samu sebe. Než však udělá konečné rozhodnutí a vezme svou dýku do ruky, stínová šelma se začne zmenšovat a po chvíli na zemi Leží pouze Lester, který těžce oddychuje a zbívají mu asi jako Evelyn poslední vteřiny života. Evelyn na něj pohlédna a usměje se. "Lestere.. Vím, žes mě nikdy nemiloval tak, jako já tebe. Nikdy jsi mou lásku neopětoval. Já tě ale přesto miluji a všechnu moji zbylou životní sílu, která je stejně jen z lásky k tobě teď věnuji tobě." Lester jí jen z posledních sil chytne za ruku a vydá ze sebe pouhé. "Nedělej to.." Což Evelyn stejně ignoruje a dál si jde za svým.
A tak dvá milenci uprostřed zkrvaveného bojiště leží. Dívka, která milovala, avšak její láska nebyla opěována. Její poslední rozhodnutí je konečné a nevratné. Naposledy si lehne Lesterovy na rameno, přiloží dýku k jeho srdci a zavře oči. Její poslední slova zašeptá, když jí začne opouštět její život.
"Miluji Tě."
Dýka začne zářit ještě více, Evelyn opouští teplo a společně s ním život, ale hlavně láska k Lesterovi, která se pomocí dýky přeměňuje v životní energii, která se nyní doslova pumpuje do Lestera. Ten ztrácí vědomí a posední, co vidí je bílá oslepující záře vycházející s dýky. Evelyn postupně opouští život a pláče. Nakonec omdlévá na Lesterově hrudi a s dobrým pocitem na srdci, ze kterého byla teď odebrána všechna láska k Lesterovi se oddává smrti, protože její smrt zachránila několik životů, a několik lásek jako je například ta Rickova a Lucy, nebo Lesterova a Kati.
Temno. Temná nekonečná prázdnota, ve které se náhle odjeví drobné nepatrné teplo. Bolest. Zatracení. Koruny stromů. "Co to sakra je? Kde to jsem?" šeptne do nekonečné prázdnoty jemný dívčí hlas, který přeruší mužský hlas. "Ty jsi ještě živá? Budeš v pořádku, odnesu tě k nám." Evelyn pouze pootevře oči a zahlédne koruny stromů které se srácí v temném šeru. Náhle se mezi korunami stromů všimne, že je neco mnohem a mnohem blíž. Je to něčí tvář. Cítí něčí ruce na svém těle, jak jí drží v náručí. Podle kožené přilbice se dívka ujistí, že se jedná o Drakobijce. Její pohled zklouzne na velký konkávní nos a nádherné rty, mezi kterými se objeví ten nejkrásnější úsměv, který kdy spatřilo světlo světa. "Kdo jsi?" Táže se dívka, která vyčerpáním co chvíli opět upadne do bezvědomí.
Mladá mužská tvář se usměje, načež se mu vyrýsuje na tváři malý ďolíček. Podívá se Evelyn do očí, načež ona se podívá do těch jeho. Ve vteřině jí absolutně pohltí náhrerně blankytně modré oči plné naděje a lásky. Poslední co Evelyn vidí jsou ty dvě nádherná kukadla, které patří statečnému mladíkovi, jenž vyřkne slova, které jako poslední Evelyn slyší. "Jsem poslední Drakobijec.."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Victoria♥ ~ ultimate-adelaidekane Victoria♥ ~ ultimate-adelaidekane | Web | 19. dubna 2015 v 13:00 | Reagovat

Krásne napísaná, no fakt trošku dlhá, a teším sa na ďalšiu:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama