Konečně jsem se dokopala k napsání poslední kapitoly druhé knihy. Chtěla bych moc poděkovat Doctorovi, neboť díky němu jsem dostala nápad jak knihu dovést do konce :)

23. Kapitola - Klid před bouří

8. listopadu 2011 v 20:45 | Ewtcha =o) |  Kailé : Kvingarští Elfové
Oběhání a rozložení vojska
Kailé se ráno vzbudí a oblíkne si své krásné zdobené brnění, vezme si náloketníky, boty, šípy a dýku a je již připravená a vše je v pořádku. Vyleze zdomečku a Aranela nechá ještě spát. Postaví se k zábradlí které má na pomstičce před vchodem zhluboka se nadechne a procvičí své smysli. Zavře oči a již celkem vytrénovaně hlídá celý les. Lidé ještě nezaútočili. Zjistí, že u Lastonu se ještě nic neděje a lidé ještě spí. Ze zvědavosti se zamyslí do Tarionu a cítí beznadějné pocity vycházející z hlavního bunkru, které patří Calven. poté se zamyslí k Failonovi do bunkru a nic necítí. Není tam. Pak náhle ucítí silnou nenávist vůči její osobě. Cítí zradu zaměří se na tyto pocity a zameří tak místo pohybu této osoby. probudí se z transu a rychle zběhne ze stromu a běží na místo určení. Schová se za strom a vidí Sardona. a Faila. Uklidní se a jakože nic jde běžnou rychlostí na rutinní obhlídku a jakoby náhodou potká ty dva. "Ahoj Faile ahoj Sardone vše je v pořádku?" Sardon se zamračí když vidí Kailé ale Failovi se rozzáří tvář "Krásné ráno Kailé, ano vše je v pořádku, zrovna jsme se domlouvali se Sardonem, že se budou nechávat zajatci, nýbrž jsme mírumilovný národ a chceme jim dál po válce ještě šanci a co nejvíc toho vyřešit po dobrém." řekne Fail a Sardon se mezitím tak divně ušklíbne jakoby něco kul. Kailé se Sardonovo pohnutku v mysli ihned všimne, ale Failova ohromná naivnost a dobrá nálada ihned překrijí Sardonovy myšlenky. Kailé tedy váhavě promluví "Vážně? A kam tedy budeme zajatce zavírat, máme pro ně nějaké vězení?" Sardon nasadil líbezný úsměv a ihned spustil "Ano, na vše už jsem myslel. Nechal jsem vybudovat vězení na vlastní náklady a bude ve skalách v sídle rady. Né přímo tam ale blíže u mého bydliště. Vzpomínáš si ještě na tvůj přijímací obřad? tak tam někde. Chtěl bych ti hrozně pomoct, ale ty jsi na mě prostě taková zlá, myslím to všechno dobře." Kailé se zamračí a tyhle líbezná slova ji ujistí, že Sardon má něco za lubem a když vidí Failona jak se mračí a dává Sardonovy za pravdu, že je až přespříliš nedůvěřivá. "Dobře Sardone, děkuji Ti za ochotu, ale znáš to, musím být opatrná v mém postavení nemůžu jen tak někomu bezmezně věřit." řekne Kailé a pokračuje dál na Faila "Faile je už všechno připraveno? Měli by všichni být u velkého ohniště tak koho potkáš vyřiď mu ať se rychle dostaví. Já jdu ještě něco oběhnout." usměje se Kailé na Faila a na Sardona se při otáčení zamračí a změří ho pohledem. Nasadí rychlý krok a pospíchá Morbovi.
Práce už je téměř hotová a Morbo už dodělává jen pár dýk a luků. "Ahoj Morbo, potřebuji těžkou zbroj na blízko s mečem, štítem, botami a rukavicemi no vždyť to znáš, pro Aranela. Máš tu prosím něco?" Morbo se usměje a je rád že vidí před bitvou Kailininu tvář "To víš, že tu něco mám. Snad mu bude na míru, počítal jsem s ním. Snad mu bude vhod… Velitelko" rýpne si s úsměvem Morbo. Kailé se usměje "Ale no tak. Děkuji ti Morbo, pošlu ho sem aby si ji oblékl, doufám že mu do ní pomůžeš." řekne Kailé a odchází.
Kailé honem vyšplhá k sobě do bunkru a u velkého ohniště už vidí shluk elfích válečníků. Vejde do bunkru a Aranel ještě spí, ta s ním naštvaně zalomcuje. "Aranele vztávej příjdeš pozdě! Běž si Morbovy pro brnění máš ho tam připravené a koukej naklusat k ohništi, jdi napřed, nesmíme na sebe nechat dlouho čekat. Já už musím jít." A rychle si Kailé vezme ještě štuclík s bilinkami a krásnou lahvičku s lektvarem, kdyby se jí náhodou něco stalo. Blesku rychle zase vyrazí k ohništi, kam už přichází i Calven a Elfové už napjatě čekají na rozkazy.
"Vítám vás Kvingarští elfové!" Zařve mohutným hlasem když vchází do davu elfů a směřuje si to dopředu na stupínek, kde na ni už čeká Fail s již vyzbrojeným Lotielem. Zjedná si tak ticho a svým vážným krokem i úctu. "Vítám Vás u dnešní válečné porady. Nebudu to prodlužovat, čas nás tlačí. Jsou zde všichni lukostřelci?" z davu se ozve mohutné "Ano!" Kailé pokračuje "Dobře, jsou zde i všichni elfové, kteří ovládají dýky a meče?" z davu se opět ozve "Ano!" Kailé tedy pokračuje. "Dobře vidím, že všichni už jsou připraveni, jen čekáte na rozkazy. Požádám vás o ticho, potřebuji zjistit jak je na tom protivním a podle situace vyhodnotím své rozkazy. Chvíli strpení, potřebuji naprosté ticho a klid." řekne odhodlaně Kailé a sedne si na stupínek a obejme si kolena. Zavře oči a začne zhluboka dýchat. Začně vnímat zase hluk, vůni, zápach, vítr pocity a naděje. To vše Kailé odbourá a najednou je ticho. Kailé se vžije do lesa a slyší řinčet plechy. Cítí, že se nepřátelé už chystají a že už se řadí do Forem a že brzy vyrazí. Všimla si že se řadí u brány, která vede z hradní části Lastonu nedaleko od Hraddních zahrad u velkých dubů.Nevjedí totiš, kde nepřítele hledat a Kailé viděli prchat právě tímto směrem. Kailé se urychleně probudí z transu a ihned začne podávat informace "Nepřátelé se již řadí do forem a chystají se k útoku. Nevědí však, kde přesně v lese nás hledat, tak se shromažďují u velkých dubů na jihu města. Jsou 4 oddíli a dva jdou přímo na nás a na každou stranu po jednom. Až ty dva k nám dorazí zalarmují ty dva ostatní oddíli a tyby nás potom mohli dostat ze stran. Takže určitě budou hlídky na západě, východě a hlavní bytvy se odehrají na severu. Lučišníci! Rozdělte se na šestiny. Po jedné šestině půjdete na západ a východ a zbytek tedy čtyři šestiny půjdou do útoku na sever. Vleste si na stromy a vyčkejte. Na východ a západ pošlu po signálu - tedy objevení našeho města nepráteli-posily. Než lidé zatroubí na lesní rohy neměli by ůtoky vůbec z těchto stran přicházet. Útočte ihned jak někoho uvidíte, střílejte přesně do krků kolen a loktů také do břicha to jsou místa, kde kvůli pohybu nejsou plechy ale jen kroužkové sítě. Schovávejte se za stromy ať nepřítel nezjistí odkud střela letěla.To samé udělají těžkooděnci s meči, sekerami a palicemi. Využívejte znalost lesa! Vy vyrazíte nejdýl, až na blízkou vzdálenost, všude budou pasti nesnažte se jít dopředu, nechte nepřátele projít nastraženými pastmi a teprv až budou pasti spuštěné vyrazte je pobít měči. Je na vás kolik jich necháte ale uporozňuji vás, že na Rady příkaz je nase povinost nechávat zajatce.Lehkooděnci s dýkami si vlezou na stromy a dokud nebude nepřítel dostatečně blízko nevyrážejte! Musíme využít momentu překvapení. Lovci! Vy nastražte nejvíc pastí na sever, až budete na severu hotovy začněte stražit pasti na východ a západ.Zraněné nenechávejte na pospas! Chraňte každého před zajetím. Zraněné noste sem k městu, budou tady čekat pomocníci léčitelů a zraněné odnesou do zahrad do skladů, kde jsme vybudovali nemocnici pro zraněné." Dav elfů zůstal stát a hltal každý Kailinin příkaz. Divili se jak tohle vše mohla zjistit během pár minut v transu. Teprv teď si uvědomují dar, který Kailé dostala od bohyně Eruner.
Kailé se otočila s vážnou tváří a konečně spatřila Aranela, který se dostavil během udávání rozkazů. Hned u ní a za ní stáli Calven, Aranel, jeho kamarád Lotiel, Failon, Sardon, nejlepší kamarádka Alasea a básník Noliel. Za nimi stáli kovář Morbo, správkyně zahrat Eléne, bylinkářka Ortaine, švadlena Manó, pekař Oron a řezník Hyando. Kailé se na ně usměje a rozdá úkoly "Calven, ty budeš dozor tady ve městě, budeš tady velet. Dávej pozor na všechny co tu budou produkovat věci potřebné během bitev."
"Vy, Aranele a Faile půjdete se mnou na sever na hlavní linii. Aranele ty budeš dole mezi těžkooděncema, ty Faile budeš na stromě jako Lučišník stejně jako já."
"Alasseo ty budeš společně s maldými elfi pomáhat tady u nemocnice, budeš na kraji městat organizovat příjem zraněných."
"Lotiele ty půjdeš na západ a ty Noliele půjdeš na východ budeš hlídat okraje města a budete velit elfům, kteří tam budou bojovat, kdyby něco pošlete za mnou informátora, abych věděla kolik posil mam poslat."
"Sardone ty budeš u kraje města s Alasseou ale budeš organizovat příjem zajatců."
"Orone a Hyando vy budete stále dodávat jídlo kde bude třeba, dávejte velký díl do nemocnice pro zraněné."
"Eléne, Ortaine a Manó vy budete samozřejmně v Nemocnici, Manó ty dodáš obvazy a látky potřebné pro léčení. Ortaine a Eléne, vy už jste domluvený jako hlavní léčitelky."
"Morbo ty budeš opravovat popřípadě přidělávat zbradě a brnění."
"Ve vás všechny vkládam důvěru, prosím snažte se, příštích pár dní bude velmy vysilujících a náročných. Snažte se budu se také snažit." řekne na závěr Kailé. Všichni elfové nyní čekali kdo je povede, když už věděli kam. Kailé mohutným hlasem dala poslední rozkaz a ukazovala rukama kdo kam má jít "Vy! Lučišníci, tahle část z vás půjde s Lotielem na západ a tahle zase s Nolielem na východ. Vy! Těžkooděnci tahle část z vás půjde na západ s Lotielem a tahle zase na východ s Nolielem. To samí lovci! Tyhle na západ, tihle na východ a vy! Lehkooděnci tyhle na východ a tychle na západ. Velitel východní linie je Noliel a Veitel západní linie je Lotiel." Elfové se začali rozcházet. Odešli i Ti co měli zůstat ve městě. Kailé si opět zjednala pořádek "Vy všichni co jste tu zbyli půjdete se mnou na Sever na hlavní Linii!" Elfové poslechli a vyrazili na sever v čele s Kailé, Aranelem a Failonem.
Elfové se začali romisťovat a Kailé zapískala na prsty směrem ke stájím. Necon správce stájí ihned poznal Kailinin pískot podle Tavarilova chování. Hned ho pustila Tavaril se rozběhl směrem ke Kailé. Ta ho pohladila po krku a sedla si na něj. "Faile! Budeš dílčí velitel severní linie, budeš to tu řídit když budu pryč. Musím jít obhlídnou ostatní linie jestli je vše na svém místě." Kailé se sehla k Tavarilově hlavě a zašeptala mu "Běž na východ Tarionu, potřebuji chvíli klid, buď opatrný." Tavaril jakoby jejím slovům rozumněl vyběhl opatrně a běžel k východní linii. Kailé zavřela oči a ponořila se do Transu Po chvíli soustředění se zaměřila na nepřátelské vojsko a viděla že už jsou vojáci připraveni jen na poslední rozkaz Lastona - Krále, jejich Hlavního velitele a Sailona jejich velitele. Zjistila, že nepřátelé už dosávají poslední rozkaz a vyráží. Jejich tempem tu budou do dvou hodin možná o něco dřív. Kailé se probere z Trasu právě včas, když ji Tavaril dovez k východu. "Noliele! Je všechno v pořádku? Jsou všechny pasti připravené a všichni lučištníci na svých místech?" Noliel překvapen Kailininým příchodem oznámí stávající stav vojska "Vše je připraveno Velitelko jen pár lovců ještě dodělává pasti ale to by mělo být do hodiny hotové." Kailé se usměje "To je dobře nepřátelská vojska už vyrazila máme hodinu a půl než dorazí!" řekla Kialé a pokračovala na západní linii ověřit si zda je všechno v pořádku.
Kailé se ještě cestou z východní linie na západní stavěla v nemocnici kde zjistila, že je vše také pořádku. Dorazila na západní linii a už z dálky křičela na Lotiela "Lotieli je vše v pořádku? Jsou lučištníci na svých místech a mají už lovci vše hotové?" Lotiel ihned odvětí "Ano Velitelko vše je připravené, ale lovci musí dodělat pasti, ale to bude do půl hodiny hotové." Kailé se usmála a ihned vyrazila na sever ke své linii. Nepřátelé byli již hodinu na cestě a už by měli co nevidět dorazit. Kailé na okraji města slezla z Tavarila a postavila ho k Alassee, která byla připravena na organizaci transportů zraněných. "Alasseo tady máš Tavarila, aby ti pomohl se zraněnými, můžeš na něj dát i tři elfy a bude to rychle, ale když budu potřebovat zapískám tak ho hned propusť hned, třeba budu potřebovat odvést někoho zraněného urychleně rovnou z bojiště, proto ho tu nech pro potřebu dopravy zraněných z lesa sem a ne od tud do nemocnice." Alassea odvětila "Dobře Velitelko budu se snažit, ale kdyby byl nějaký vážně zraněný, odvezu ho do nemocnice co možná nejrychleji, aby byl Tavaril zase k dispozici tobě a zraněným v lese." Kailé se usmála a běžela na sever za Aranelem "Hodně štěstí Nele a snaž se. Budu tě ze zhora pokud možno krýt. Nepřátelé tu budou do půl hodiny." poté vylezla na strom a přispěchala k Failovy. "Je už všechno připravené?" Fail ji ihned odpoví "Ano vše je v pořádku připravené na bitvu." Kailé se suměje "Dobře, všichni se připravte nepřátelé tu budou co nevidět."----
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama